arbain.jpg

TERJEMAH KITAB HADITS ARBA'IN NAWAWI

HADITS KEENAM TENTANG SYUBHAT (SESUATU YANG BELUM JELAS ANTARA KEHALALAN DAN KEHARAMANNYA)

"Dari Abu Abdillah An Nu'man bin Basyir ra telah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara yang syubhat (samar-samar), yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, maka ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya.

Ingatlah sesungguhnya setiap raja itu mempunyai larangan. Dan ingatlah sesungguhnya larangan Allah itu ialah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik, maka baiklah tubuh itu seluruhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati." (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)

>> Berikutnya Hadits ke-7