arbain.jpg
.
TERJEMAH KITAB HADITS ARBA'IN AN NAWAWI

HADITS KEEMPAT PULUH DUA TENTANG BERDO'A DAN MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH

"Dari Anas ra beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Allah Ta'ala telah berfirman, "Wahai anak Adam ! sesungguhnya apa saja yang kamu mohon dan kamu harapkan dari pada-Ku, maka Aku akan ampunkan apa saja (dosa-dosa) dari padamu, dan Aku tidak memperdulikanmu lagi. Wahai anak Adam ! Walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepada-Ku, niscaya Aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam ! seandainya kamu datang kepada-Ku dengan takaran bumi penuh berisi kesalahan-kesalahan lalu kamu menemui-Ku, asal kamu tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu, niscaya Aku datang (memberi) padamu pengampunan sepenuh bumi pula." (Diriwayatkan oleh Turmudzi dan ia berkata ini adalah hadits hasan shahih)

.