arbain.jpg

TERJEMAH KITAB HADITS ARBA'IN AN NAWAWI

HADITS KETIGA PULUH DELAPAN TENTANG KEKASIH (WALI) ALLAH

"Dari Abu Hurairah ra telah berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa yang memusuhi orang yang Aku kasihi, maka Aku telah menyatakan perang terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Ku-sukai melainkan dengan cara melakukan apa yang telah Aku fardlukan atasnya. Dan tidak akan berhenti hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan sunnat sehingga Aku menyukainya. Dan jika Aku telah menyukainya, jadilah Aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar dan sebagai penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berjuan dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan dan jika ia meminta kepada-Ku, Aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepada-Ku, Aku pasti memberi perlindungan kepadanya." (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

>> Berikutnya hadits ke-39