arbain.jpg

TERJEMAH KITAB HADITS ARBA'IN AN NAWAWI

HADITS KETIGA PULUH ENAM TENTANG MENOLONG SESAMA MUSLIM DAN MENUTUPI CELA ORANG LAIN

"Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan dari orang Mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan (menolong) orang yang sedang mengalami kesukaran, Allah akan memudahkannya di dunia dan akherat. Dan barangsiapa yang menutupi cela seorang Muslim, Allah pasti akan menutupi celanya (malunya) di dunia dan di akherat. Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Dan barangsiapa yang menempuh suatu jalan guna mencari Ilmu, Allah akan memudahkan baginya dengan Ilmu itu jalan menuju surga. Dan apabila berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid) yang mereka itu membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, niscaya akan turun atas mereka ketenteraman, dan mereka diliputi dengan rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka dalam golongan orang-orang yang berada di sisi-Nya. Dan barangsiapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan dapat mempercepat (mengangkat) derajatnya." (Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafadz ini)

>> Berikutnya Hadits ke-37