arbain.jpg

TERJEMAH KITAB HADITS ARBA'IN AN NAWAWI

HADITS KEDUA PULUH DUA TENTANG MAKNA RASULULLAH SAW MENGHARAMKAN DAN MENGHALALKAN SESUATU

"Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al Anshari ra sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw, katanya, "Bagaimana pendapat engkau bila aku melakukan shalat fardlu dan berpuasa di bulan Ramadlan, dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambah selain itu sedikitpun, apakah aku masuk surga? " . Rasulullah saw menjawab, "Ya" . (Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Adapun maksud "aku mengharamkan yang haram" ialah aku menjauhinya, dan maksud "aku menghalalkan yang halal" ialah aku mengerjakan dengan keyakinan halalnya)

>> Selanjutnya Hadits ke-23