arbain.jpg

TERJEMAH KITAB HADITS ARBA'IN AN NAWAWI

HADITS KEDUA PULUH SATU TENTANG ISTIQOMAH

"Dari Abu 'Amr, dan dikatakan pula Abi 'Amrah Sufyan bin Abdillah sa telah berkata : "aku bertanya, Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkara mengenai Islam, suatu perkataan yang aku tidak akan dapat menanyakannya kepada seorangpun selain kepada engkau" . Maka menjawablah beliau, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian pegang teguhlah pendirian itu." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim)

>> Selanjutnya Hadits ke-22