arbain.jpg

TERJEMAH KITAB HADITS ARBA'IN AN NAWAWI

HADITS KESEMBILAN BELAS TENTANG BEBERAPA KALIMAT ALLAH YANG DIAJARKAN KEPADA MANUSIA

"Dari Abul Abbas yaitu Abdullah bin Abbas ra beliau berkata, "Saya pernah berada di belakang Nabi saw pada suatu hari, lalu beliau bersabda, "Wahai anak ! sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat : "Jagalah (perintah) Allah pasti Allah akan menjaga kamu, jagalah (perintah) Allah pasti kamu akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Jika kamu meminta mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat (kebaikan) padamu niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah padamu. Telah diangkatlah pena dan telah kering (tinta) lembaran-lembaran itu" . Diriwayatkan oleh Turmudzi dan ia berkata : ini adalah hadits hasan shahih. Dan pada riwayat selain Turmudzi, "Peliharalah (perintah) Allah pasti engkan akan mendapati-Nya di hadapanmu. Hendaklah engkau mengenal Allah di waktu lapang (senang) pasti Allah akan mengenal engkau di waktu sempitmu (susah). Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang seharusnya lepas (tidak mengenai) mu pasti tidak akan mengenaimu. Dan apa yang harus mengenaimu tentulah tidak akan lepas mengenaimu. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beserta dengan kesabaran, dan kesenangan itu beserta pula dengan kesusahan, dan sesungguhnya kesulitan itu beserta pula dengan kemudahan." (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

>> Selanjutnya Hadits ke-20